Pojištění rodinného domu

Chraňte Váš Rodinný dům s pojištěním SMARTEO, a.s. 

Okamžité srovnání nabídek pojišťoven. Pojistíme Váš rodinný dům společně s Vaší domácností, kůlnou, bazénem či garáží. Garantujeme minimální 25% slevu oproti nabídce na kamených pobočkách pojišťoven. Smlouva platná během 5 minut
Pro rychlou platbu pojistného možnost platby online na našich stránkách.


Podle Vámi zadaných parametrů zjistíte možnosti pojištění Vaší domácnosti. Vyzkoušejte Své nezávazné porovnání pojištění. Nabízíme nejvyšší slevy min. 40 - 60% na českém trhu.

Ceny jsou exklusivní pro klienty Smarteo.cz a nejsou dostupné na kamenných pobočkách.

Údaje o nemovitosti

House

Vyberte prosím typ pojišťované nemovitosti

Zadejte prosím obec kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím PSČ nemovitosti

tooltip-RealitiesInjurance-inhabitation

Vyberte prosím pokud je nemovitost ve výstavbě

Zadejte prosím zastavěnou plochu nemovitosti

m2

Vyberte prosím pokud budete žádat o vinkulaci

Vyberte pokud si přejete do pojištění zahrnout pojištění odpovědnosti. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Vyberte pokud chcete do kalkulace zahrnout pojištění odcizení, krádeže a vandalismu. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Zvolte pokud si přejete pojištění povodně

tooltip-RealitiesInjurance-flood_frequency

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) nemovitosti. PČ je horní hranice pojistného plnění, kterou Vám pojišťovna s případě celkového zničení vyplatí. Udává se technická hodnota nemovitosti.

Vyberte pokud si přejete pojistit i domácnost v nemovitosti

Domácnost

Ponechte zvolené pokud je nemovitost trvale obývaná

Vyberte variantu kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím obytnou plochu domácnosti

m2

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odpovědnosti. 

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odcizení, krádeže a vandalismu

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) domácnosti. je celková hodnota veškerého vybavení, kterou by jste při celkovém zničení (požár / odcizení) chtěli dostat vyplacenou od pojišťovny. 

   

Jaké podklady / informace potřebujete k pojištění nemovitosti?

 1. Přesnou adresu místa pojištění
 2. Užívaná plocha nemovitosti
 3. Aktuální pojistná cena nemovitosti
 4. Typ konstrukce a střechy
 5. Stupeň zabezpečení
 6. Bezeškodní průběh
 7. Spoluúčast

Pojištění rodinného domu - dodatečné informace

Pojištění rodinného domu není v současné době rozhodně levnou záležitostí, jedná se totiž často o životní investici, na kterou jsme nuceni vynaložit spoustu úsilí a peněz. Abychom se o takto získané prostředky vložené do pořízení rodinného domu nemuseli strachovat, je vhodné si zařídit pojištění rodinného domu,

Více

které poskytuje ochranu před možným ohrožením a to jak ze strany přírodních a klimatických pohrom, živelných katastrof tak i nevhodným a protiprávním působením některých spoluobčanů. Jedná se o pojištění rodinného domu proti předvídatelným i nepředvídatelným negativním jevům jako jsou především živelná pohroma, vloupání do rodinného domu, vykradení domu a vandalismus. V konkrétní variantě sjednání je třeba určit proti čemu bude dům tímto pojištěním chráněn. Standardním základním pojištěním je pojištění proti základním živelným událostem, za které se považuje požár, úder blesku, výbuch nebo pád letadla. Pojištění lze však samozřejmě rozšířit například na případné povodně, pád stromu, škody způsobené vichřicí nebo dalšími přírodními faktory. To lze ošetřit v doplňujících pojistných smlouvách, ve kterých lze provést připojištění na ostatní negativní dopady nepříznivých vlivů. Obvykle jsou dvě varianty, ve kterých si může osoba sjednat pojištění rodinného domu. V prvním případě se jedná většinou o základní pojištění, tedy o pojištění proti živelným událostem. V druhém případě můžeme pojištění považovat za rozšířené a zde je již zahrnuto do pojištění i něco nad rámec základního pojištění, jedná se hlavně o pojištění proti loupeži nebo krádeži, proti úmyslnému poškození nebo proti poškození, které vznikne při pádu nebo příliš nízkému přeletu letadla, sesuvu půdy, lavinách, povodních a při dalších možných příčinách poškození rodinného domu.

Kompletní pojištění rodinného domu pokrývá rizika, které jsou zapříčiněna vodou, krupobitím, vichřicí, úderem blesku, prasklým vodovodním nebo plynovodním potrubím, výbuchem, požárem, zřícením letadla, nárazu vozidla, kouřem, rozbitím skel, škody způsobené tíhou sněhu, sesuvem laviny, zemětřesením, vloupáním, krádeží, loupeží nebo odcizením či vandalismem. Dále jsou pojištěním kryty i vynaložené náklady, které se týkají pojistné události. Tímto se například rozumí výlohy na vysušení nebo vyčištění poškozených prostorů rodinného domu nebo náklady na odklizení.

Předmětem pojištěním rodinného domu se rozumí rodinný dům nacházející se na území České Republiky. Dům je ve vlastnictví konkrétního občana, je udržovaný, zachovalý a trvale obydlený, může se jednat i o dům ve výstavbě nebo rekonstrukci. Dále se předmět týká dalších objektů, které se nachází na pozemku patřícím rodinnému domu. Tyto objekty musí být opět zachovalé a udržované, jedná se většinou o garáže, zahrady, altány, přístřešky, ploty, bazény a podobné objekty. Pojištěny jsou také movité věci, sloužící k výstavbě nebo rekonstrukci rodinného domu, jedná se o stavební mechanismy a nářadí, případně o stavební materiál.

Cena pojištění se odvíjí od lokalizace umístění rodinného domu, výše pojistné částky a konkrétního typu pojištění rodinného domu. Při zřízení pojištění rodinného domu je třeba znát vnější rozměry svého domu, poté proběhne konzultace po které si lze navrhnout konkrétní výši pojistné hodnoty. Pojistná částka se může stanovit i na přání klienta, ale je zde riziko že nebude odhadnuta správně a v případě pojistného plnění mohou nastat potíže.

V případě že nastane poškození rodinného domu způsobené událostí, proti které je pojistná smlouva uzavřena, je vyplacena částka, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena. Ta slouží ke kompenzaci vzniklé škody.

Pojištění rodinného domu
u SMARTEO, a.s.

 • RYCHLÉ
 • VÝHODNÉ
 • SPOLEHLIVÉ
 • BEZPEČNÉ

NEVÍTE SI RADY?
VOLEJTE 

  773 984 811

Příklady našeho pojištění

 • RD Brno / 3.patra 80m / 4.500.000 Kč / garáž /živel-odcizení-vandalismus 3.250,– Kč

 • RD Liberec / 1.patra 100m / 3.500.000 Kč / bazen /živel-odcizení-povodeň-sníh 2.500,– Kč

 • RD Praha / 2.patra 150m / 6.500.000 Kč / garáž-kůlna /živel-odcizení-povodeň 3.500,– Kč

Klientská zóna