Pojištění psů

Nikdy není pozdě na pojištění Vašeho čtyřnohého kamaráda.

Připravte se na nečekané výdaje za veterinární péči související s nemocí, úrazem či operací Vašeho psa. Vyplňte jednoduchý kalkulátor a získejte porovnání sazeb pojištění. Pojistíme pejska nebo kočku aby Vám co nejdéle dělal radost.

Údaje o pejskovi

Dog tooltip-DogsInjurance-breed
tooltip-DogsInjurance-birth_date_string
kg tooltip-DogsInjurance-weight
tooltip-DogsInjurance-participation
tooltip-DogsInjurance-territorial_validity
tooltip-DogsInjurance-liability
tooltip-DogsInjurance-racing
tooltip-DogsInjurance-assistant
   

Jaké informace / podklady budete potřebovat při pojištění vašeho pejska či kočky?

  1. Pas zvířete / očkovací průkaz
  2. Územní platnost
  3. využití pejska

Pojištění psů - dodatečné informace

Dnešní doba je nepředvídatelná a člověk nikdy neví,co se odehraje v příštích chvílích Vašeho života a života Vašich blízkých. Můžeme se na takovéto nečekané situace připravit a zajistit budoucnost svých psích společníků dopředu. Ne vždy může být člověk připraven na nečekané výdaje za veterinární péči související s nemocí, úrazem či operací Vašeho psa nebo náklady související s utracením či smrtí Vašeho psa.

Více

Mnohokrát se pak vyskytne nepříjemná situace při které máte život Vašeho pejska ve svých rukou a musíte právě Vy rozhodnout o jeho osudu a to rozhodnutí nebývá vždy jednoduché. Musíte například myslet i na to,že Váš pes může v pozdější době v důsledku nedostatečného či nevhodného výcviku nebo volbou nesprávného plemena způsobit věcnou škodu či zdravotní újmu jiné osobě. Odpovědnost pak nesete Vy a nesete též odpovědnost i za finanční náhradu za škody,způsobené Vaším psem.Tyto obavy Vám pomohou vyřešit pojištovny,které se i mimo jiné zabývaji Pojištěním psů. V takovémto případě je Vám poskytnuta náhrada za veterinární ošetření Vašeho psa v určité výši. U Pojištění odpovědnosti je poskytnuta náhrada poškozenému za věcnou škodu či náklady za zdravotnickou péči v souvislosti s rekonvalescencí. Je několik takovýchto pojištoven,které se zabývají touto problematikou.

Jaké jsou podmínky pro sjendání Pojištění psa? Pojistit můžete téměř každého psa všech plemen,pokud je evidován na Městském či Okresním úřadu a splnuje základní podmínky pojištovny pro uzavření pojistné smlouvy,což je například váhová kategorie,věková hranice,označení psa(tetování nebo čipování). Tato kritéria se dle typu pojištovny liší,každá pojištovna má jiné požadavky.

Kolik stojí sjednání Pojištění psa? Ceny pojistného se liší v závislosti na daném ceníku konkrétní pojištovny.Opět zde hraje roli váhová kategorie,věk a rozsah pojištění.Dále je třeba si určit roční limit pro dané pojištění,dle těchto aspektů se vypočítá roční pojistné pro Vašeho psa.

Které pojištovny se Pojištěním psů zabývají? Podle rozsahu,na co chcete svého psa pojistit si můžete vybrat z pojištoven tu,která dané pojištění nabízí.Je třeba si prostudovat podmínky uzavření smlouvy a zvážit,zda je Váš pejsek splnuje.Pokud ano,můžete se zvolenou pojištovnou smlouvu uzavřít na pobočce pojištovny nebo online přímo na stránkách jednotlivých pojištoven.

Konkrétně se tímto pojištěním zabývají tyto pojištovny:

1)Česká pojištovna-jedna z pojištoven,nabízejících Pojištění psa.Konkrétně nabízí pojištění Mazlíček.Můžete zde pojistit Vašeho psa,pokud je mladší 9 let a jeho celková hmotnost nepřesahuje 40kg nebo jeho celková hmotnost přesahuje 40kg v tomto případě musí jeho věk splnovat horní věkovou hranici 5 let.Pes musí být při uzavírání pojištění zdráv a být řádně označen tetováním či mikročipem.U této pojištovny můžeme psa pojistit pro případ nemoci(náklady jsou hrazeny po dobu maximálně 30 dnů),pro případ úrazu(zde pojištovna hradí náklady po dobu maximálně 60 dnů) a hradí 70% nákladů.Můžete do smlouvy zahrnout i pojištění za náklady spojené s náhlou smrtí či utracením zvířete a Pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným pojištěným psem(věcná škoda či zdravotní újma jiné osoby).Pojištovna platí v závislosti na typu škody finanční náhradu do určitého limitu.Roční limit lze na stavit již od 15 000Kč.Roční pojistné je individuální dle váhy a věku.

2)Česká podnikatelská pojištovna-další pojištovna,nabízející toto pojištění.Pokud byste zde chtěli psa pojistit,je třeba dodržet věkovou hranici od 8 měsíců do 8 let.Podmínkou není označení psa tetováním a mikročipem.Tato pojištovna nabízí pojištění na náklady spojené s veterinárním ošetřením Vašeho psa následkem nemoci či úrazu na území České republiky nebo při krátkodobém pohytu v rámci Evropy.Pojištovna nenabízí pojištění na náklady spojené s utracením či smrtí zvířete,ale můžeme zde uzavřít Pojištění odpovědnosti,pro případ,že pes způsobí věcnou škodu či zdravotní újmu jiné osobě.Roční limit u této pojištovny je stanoven již od 10 000Kč.

3)Slavia pojištovna-zde můžete psa pojistit,pokud dosáhl věkové hranice 6 měsíců.Horní hranici tato pojištovna nemá vymezenou,pouze u Pojištění úhynu je stanovena horní věková hranice pro uzavření smlouvy 6 let.Pojištovna zajištuje pojištění za náklady spojené s veterinárním ošetřením,operace,hospitalizace,anestezie atd..Roční pojistnése pohybuje již od 960Kč. V porovnání pojištoven zjistíme,že každá pojištovna nabízí pojištění různých rozsahů a má nastaveny své individuální podmínky,které musí Váš pejsek splnovat,aby mohla být uzavřena pojistná smlouva.Například pokud si budu chtít sjednat pojištění proti nemoci,úrazu,smrti i odpovědnosti mohu se obráti na Českou pojištovnu,která tato pojištění nabízí s ohledem,že musí být pes řádně označen,pokud ale toto můj pes nesplnuje mohu se obrátiti např. na Českou podnikatelskou pojištovnu,která nevyžaduje řádné označení psa,ale naopak nenabízí Pojištění smrti a utracení.Pokud Váš pes naopak nesplnuje věkovou hranici pro pojištění(pes je starší) pomůže Vám pojištovna Slavia,která nemá vymezenou horní věkovou hranici.Proto je třeba zvážit účel pojištění a podmínky za jakých budete smlouvu sjednávat.V kažném případě je dobré být si jistý a být připraven na jakoukoli situaci.

Pojištění psů
u SMARTEO, a.s.

  • RYCHLÉ
  • VÝHODNÉ
  • SPOLEHLIVÉ
  • BEZPEČNÉ

NEVÍTE SI RADY?
VOLEJTE 

  773 984 811

Příklady našeho pojištění

  • Brazilská Fila 1 rok / 32 kg / 30.000 Kč / Evropa / Odpovědnost / spoluúčast 1.000 Kč 2.370 Kč

  • Jack Russell Terier 1 rok / 30.000 Kč / Evropa / Odpovědnost / spoluúčast 1.000 Kč 1.460 Kč

  • Německý pinč 6 let / 15 kg / 30.000 Kč / Evropa / Odpovědnost / spoluúčast 500 Kč 3.570 Kč

Klientská zóna