Pojištění profesní odpovědnosti

Profesní pojištění odpovědnosti Vás ochrání v zaměstnání

Pojistíme vaše škody které způsobíte vašemu zaměstnavateli. Ze zákona odpovídáte za sveřené předměty jako notebook nebo mobilní telefon ale hlavně za služební vozidlo. S profesním pojištění odpovědnosti jste kompletně krytí při jakékoli škodě. Všechny pojišťovny na jednom místě. Okamžité sjednání s možností platby online.

Vypočtětě 4 + 7
Ochrana před roboty

Jaké podklady / dokumenty potřebujete k výpočtu pojištění

  1. Limit pojištění
  2. Spoluúčast
  3. Územní platnost
  4. Svěřené předměty / služební vozidlo

Pojištění profesní odpovědnosti - dodatečné informace

V dnešní době žijeme ve světě, kde si žádný člověk nedokáže se vším poradit. Znalosti jednotlivých oborů sahají již tak daleko že pokud chceme být odborníkem v určitém odvětví je nutné se zaměřit pouze na toto odvětví a věnovat se pouze jemu, případně i jinému avšak jen omezeně. Jedná se o nejrůznější obory jako jsou lékaři, právníci, projektanti, vychovatelé, bankéři, pojišťovatelé apod. Jedná se o specifické obry, které mohou vykonávat jen takové osoby, které mají dostatečné vzdělání v tomto směru nebo dostatečnou praxi  v tomto směru. Požadavky na tyto profese jsou vysoké, je to způsobeno z toho důvodu že případné jejich chyby mohou mít často velmi závažné následky. Samozřejmě že následky se ve velké míře liší konkrétní profesí, je zřejmé že některé profese mohou při svých chybách způsobit následky obrovského rozsahu, jiné profese způsobí v případě chyby méně závažné následky. 

Více

Některým profesím, kde hrozí v případě chyby následky závažnějšího charakteru zákon přímo nařizuje sjednání pojištění profesní odpovědnosti. Pojištění profesní odpovědnosti je tedy v některých případech povinný pojistný produkt, který nabízí ve svých programových nabídkách celá řada pojišťoven, které působí na českém pojišťovacím trhu. Pojištěním se tak pojištěný odborník kryje na rizika vzniku škod, která souvisí s výkonem jeho povolání. Pokud by totiž nebyl pojištěný a spáchal by určitou škodu musel by ji samozřejmě uhradit ze svých finančních zdrojů, je zřejmé že náklady určitých závažných škod nejsou zrovna nejmenší, z čehož plyne že by výrazně ovlivnily a snížily jeho finanční zásoby. V některých případech jsou náklady za škody tak velké, že by na jejich úhradu nemusel nepojištěný odborník vůbec mít, musel by tak sjednat půjčku nebo finance získat jinak což by mu přivodilo mnohé nepříjemnosti. V případě že pojištění profesní odpovědnosti sjedná, a v některých případech tedy ze zákona musí, a dojde k pojistným událostem se vznikem škody, vyplatí následně pojišťovna po prošetření celé události poškozenému finanční částku, která je určena ke kompenzaci škody. Výše finanční částky se odvíjí od velikosti, závažnosti a rozsahu škody a dále potom od konkrétních parametrů pojistné smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti. 

Pojistná smlouva o pojištění profesní odpovědnosti se uzavírá standardně na dobu neurčitou. Samozřejmostí je její vypovězení v případě že se tak pojištěný z určitého důvodu rozhodne, vypovězení se realizuje v souladu s ustanovením jednotlivých pojišťoven, které tyto pojistné produkty realizují. K tomuto základnímu pojištění je možné rovněž uzavřít celou řadu doplňkových připojištění, které je třeba zvolit v závislosti na konkrétním povolání, tyto připojištění vhodně rozšiřují rozsah pojištění základní pojistné smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti. Je vhodné je volit pro každou konkrétní profesi individuálně. V případě nejasností nebo dotazů je možné se před sjednáním připojištění obrátit na pojišťovacího, který určitě na všechny případné dotazy rád odpoví. 
 
Vyřízení pojistných smluv probíhá srozumitelně a přehledně, případnému klientovi se tak nemůže stát že by něčemu nerozuměl. V případě že nastane pojistná událost se škodou je nutné aby byla celá skutečnost zdokumentována a předána příslušné pojišťovně. Pojišťovna provede bez zbytečných průtahů a odkladů prošetření celé události a následně potom vyplatí zmiňovanou finanční částku.
Pojištění profesní odpovědnosti je velice zajímavý a užitečný pojistný produkt, kterým se kryje celá řada odborníku z konkrétní profese. V případě že odborník pracuje v zaměstnání kde jeho pojištění zákon nařizuje jedná se o samozřejmost, pokud však jeho výkon povolání pojištění nenařizuje je vhodné o tomto výhodném pojistném produktu minimálně přemýšlet.

Pojištění profesní odpovědnosti
u SMARTEO, a.s.

  • RYCHLÉ
  • VÝHODNÉ
  • SPOLEHLIVÉ
  • BEZPEČNÉ

NEVÍTE SI RADY?
VOLEJTE 

  773 984 811

Příklady našeho pojištění

Pojistné podmínky

Klientská zóna