Pojištění letadel

planes-injurance-st-block
Vypočtětě 9 + 6
Ochrana před roboty

Jaké podklady / dokumenty potřebujete k výpočtu pojištění

  1. Identifikace letadla
  2. Roční nálet
  3. Počet pilotů
  4. Územní platnost
  5. Cena letadla

Pojištění letadel - dodatečné informace

Pojištění letadel

Mezi námi jsou i takoví lidé, kteří jsou vlastníky letadel. Někteří z nich si tímto vlastnictvím splnili dokonce svůj sen. Je však třeba si uvědomit že vlastnictví letadla představuje jednak majetek vysoké hodnoty, avšak nikdy nesmíte zapomenout na to, že za tento majetek jste plně odpovědní. Je tedy zřejmé že vlastnictví letadla s sebou nese obrovskou odpovědnost. Na letadle mohou vzniknout stejně jako na jakémkoliv jiném předmětu nejrůznější škody. Počínaje škodami spojenými s menším poškozením letadla v běžném provozu a konče závažnějšími škodami vyššího rozsahu, které mohou být způsobeny jak v běžném provozu letadla, tak i v důsledku odcizení letadla. Pořizovací cena letadla, stejně tak jako jeho provoz a údržba představuje nemalé finanční výdaje.

Pokud nastane jakákoliv škoda na letadle nebo škoda, kterou způsobí letadlo jiným lidem nebo jiným předmětům budete samozřejmě nuceni veškeré náklady spojené s odstraněním škody uhradit. Pokud nemáte sjednané pojištění na příslušnou škodu může se stát že budete muset vynaložit obrovské finanční výdaje. Aby jste těmto nepříjemným výdajům účinně předešli je velice vhodné sjednání pojištění letadla. Pojištění letadla je pojistný produkt, který nenabízí příliš mnoho pojišťoven, přesto je ale možné takové pojišťovny, které toto pojištění poskytují bez problémů najít i na českém pojišťovacím trhu, je též možné se přímo kontaktovat s určitým pojišťovacím makléřem, který Vám se sjednáním vhodného pojištění rád poradí a zároveň Vám zodpoví Vaše případné otázky a vše řádně vysvětlí. V podstatě jsou standardně nabízeny dva pojistné produkty k problematice pojištění letadel. Prvním produktem je pojištění odpovědnosti z provozu letadla, zde se jedná o jakousi shodnost s povinným ručením u automobil. Je třeba zdůraznit že pojištění odpovědnosti z provozu letadla je povinný pojistný produkt, který musí mít sjednaný každý majitel letadla, který ho využívá k jakýmkoliv převážně však k rekreačním účelům. Je zde tedy pojištěna celková odpovědnost z provozu letadla. V praxi to tedy znamená že pokud způsobíte provozem letadla určitou škodu jiné sobě nebo na jiné věci budou náklady s odstraněním škod postiženému vyplaceny z Vaší pojistky. Další pojistný produkt, kterým je možné letadlo pojistit je havarijní pojištění letadla, zde jsou pojištěny základní rizika vzniku škod na letadle. Mezi tyto základní rizika vzniku škod patří například havárie letadla, odcizení letadla samotného nebo jeho částí, škodné události spojené s živelnou pohromou nebo úmyslným poškozením letadla. Tyto dva pojistné produkty je možné sjednat buď samostatně nebo oba dva zároveň, pokud se rozhodnete sjednat oba dva produkty zároveň dostanete obvykle od pojišťovny určitou slevu.

Pojištění letadel je možné sjednat v rámci území České Republiky, dále potom rozšířit na území Slovenské Republiky, případně na území celé Evropy. Pojistit lze jakékoliv letadlo, které je registrováno na území České Republiky nebo na území Slovenské Republiky. Nejčastěji se jedná o pojištění letadel jako jsou všechny typy motorových a nemotorových letadel, motorových ultralehkých letadel a vrtulníků. V případě že nastanou pojistné události se škodou v průběhu trvání pojištění letadel je nutné předat veškeré informace o této skutečnosti příslušné pojišťovně k prošetření, teprve poté dostane pojištěný od pojišťovny finanční náhradu, kterou je povinen využít k odstranění vzniklé škody. Vzhledem k tomu že provozování letadel patří k velmi riskantním činnostem je velice rozumné pojištění letadla sjednat, pojištění odpovědnosti z provozu letadla je vzhledem k zákonné povinnosti samozřejmostí, havarijní pojištění by mělo být vždy také uvažováno.

Více

planes-injurance-4th-block

Pojištění letadel
u SMARTEO, a.s.

  • RYCHLÉ
  • VÝHODNÉ
  • SPOLEHLIVÉ
  • BEZPEČNÉ

NEVÍTE SI RADY?
VOLEJTE 

  773 984 811

Příklady našeho pojištění

Pojištění letadel

Pojistné podmínky

Klientská zóna