Pojištění domácnosti

Pojištění Vaší domácnosti se SMARTEO, a.s. za nejnižší cenu

Okamžité porovnání nabídky pojištění Vaší domácnosti. Sleva 25% pro každého klienta. Pojištíme Vaší domácnost proti krádeži, požáru nebo vytopení.
Smlouva platná během 5 minut. Možnost platby online pro rychlou platbu pojistného.

 

Podle Vámi zadaných parametrů zjistíte možnosti pojištění Vaší domácnosti. Vyzkoušejte Své nezávazné porovnání pojištění. Nabízíme nejvyšší slevy min. 40 - 60% na českém trhu.

Ceny jsou exklusivní pro klienty Smarteo.cz a nejsou dostupné na kamenných pobočkách.

Údaje o nemovitosti

House

Vyberte prosím typ pojišťované nemovitosti

Zadejte prosím obec kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím PSČ nemovitosti

tooltip-RealitiesInjurance-inhabitation

Vyberte prosím pokud je nemovitost ve výstavbě

Zadejte prosím zastavěnou plochu nemovitosti

m2

Vyberte prosím pokud budete žádat o vinkulaci

Vyberte pokud si přejete do pojištění zahrnout pojištění odpovědnosti. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Vyberte pokud chcete do kalkulace zahrnout pojištění odcizení, krádeže a vandalismu. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Zvolte pokud si přejete pojištění povodně

tooltip-RealitiesInjurance-flood_frequency

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) nemovitosti. PČ je horní hranice pojistného plnění, kterou Vám pojišťovna s případě celkového zničení vyplatí. Udává se technická hodnota nemovitosti.

Vyberte pokud si přejete pojistit i domácnost v nemovitosti

Domácnost

Ponechte zvolené pokud je nemovitost trvale obývaná

Vyberte variantu kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím obytnou plochu domácnosti

m2

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odpovědnosti. 

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odcizení, krádeže a vandalismu

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) domácnosti. je celková hodnota veškerého vybavení, kterou by jste při celkovém zničení (požár / odcizení) chtěli dostat vyplacenou od pojišťovny. 

   

Jaké podklady / informace potřebujete k pojištění nemovitosti?

 1. Přesnou adresu místa pojištění
 2. Užívaná plocha nemovitosti
 3. Aktuální pojistná cena nemovitosti
 4. Typ konstrukce a střechy
 5. Stupeň zabezpečení
 6. Bezeškodní průběh
 7. Spoluúčast

Pojištění domácnosti - dodatečné informace

Pojištění domácnosti patří mezi nejčastější druhy pojištění, toto pojištění lze proto sjednat u většiny pojišťoven působících na českém pojišťovacím trhu. Toto pojištění samozřejmě nemůže zabránit škodám, které vzniknou při živelné události případně při vykradení domácnosti, ale může finančně pomoci při následném řešení a eliminaci těchto škod.

Více

 

Pojištění domácnosti se vztahuje na věci, které jsou součástí bytu, ale jen v případě že jsou tyto věci uvedeny v pojistných podmínkách konkrétní pojistné smlouvy. Každá pojišťovna má v základních podmínkách zahrnuta různá rizika pojištění a umožňuje jiná rizika připojistit, rozdíl je také v limitách plnění jednotlivých pojišťoven. Před pojištěním domácnosti je tedy vhodné si prostudovat jednotlivé nabídky pojišťoven a zvolit pojištění, které se nejvíce blíží našim představám. Při standardním pojištění domácnosti není nutný odhad znalce nebo prohlídka domácnosti pojišťovacím poradcem, odhady jsou nutné pouze v případě nadstandardního pojištění na větší částky.

Pojištění domácnosti se obvykle vztahuje na dvě základní skupiny rizik a to jsou živelná rizika, jako je požár, výbuch, zemětřesení, záplavy pád stromu apod. Druhou skupinou rizik jsou krádeže a loupeže a škody jimi způsobené. Výši pojistného ovlivňuje celá řada faktorů jako jsou např. velikost obytné plochy domácnosti, úroveň vybavení domácnosti, umístění domácnosti, zvolená spoluúčast pojištěného, zvolená rizika pojištění, bezpečnostní zabezpečení domácnosti a v neposlední řadě také bezeškodný průběh.

Pojištění domácnosti lze rozdělit do tří základních skupin podle šíře pojistné ochrany. Jedná se o základní pojištění, nadstandardní pojištění a doplňkové pojištění domácnosti. Základní pojištění domácnosti se uzavírá nejčastěji, je určeno pro většinu standardně vybavených domácností. Pojišťuje se vždy celý soubor věcí, znamená to že pojistná částka není sjednána zvlášť pro každou pojištěnou věc v domácnosti, ale je sjednána celkově na celý soubor pojištěných věcí v domácnosti. Výhodou základního pojištění domácnosti je možnost rychlého sjednání a relativně nízká cena pojištění, nevýhodou je omezená flexibilita v přizpůsobování výše limitů pro pojistné plnění. Pokud se v domácnosti vyskytuje jedna nebo více poměrně cennějších věci není doporučené volit základní pojištění. V tomto případě je mnohem vhodnější nadstandardní pojištění domácnosti.

Nadstandardní pojištění domácnosti se uzavírá v případě že domácnost obsahuje cennější věci, je zde umožněno respektování rozdílných hodnot v jednotlivých pojišťovaných věcech v souboru věcí pojištěných v pojištění domácnosti. Výhodou tohoto nadstandardního pojištění domácnosti je možnost stanovení pojistných částek pro jednotlivé věci ve výši jejich skutečné hodnoty. Nevýhodou je vyšší cena pojistného a často i náklady, které jsou spojeny s administrativními úkony, probíhajícími při sjednávání pojištění a poplatků za odhady znalce, případně finance, které je nutné použít k zajištění domácnosti před vloupáním.

Poslední skupinou pojištění domácnosti je doplňkové pojištění domácnosti. Jedná se v podstatě o doplňkové připojištění věcí, které nejsou pojištěny v základní smlouvě o pojištění domácnosti. Toto připojištění nelze většinou sjednat samostatně. Většinou jsou uzavírána doplňková připojištění na jízdní kola, elektroniku, stavební součásti, věci sloužící k výdělečným účelům, skel a na věci, které se nachází mimo pojištěnou domácnost. Výhodou doplňkových pojištění je možnost pojištění konkrétní věci na skutečnou hodnotu, která může překračovat maximální limity pojistného plnění, nevýhodou je vyšší cena a zvýšena administrativa při vyřizování doplňkového připojištění k pojištění domácnosti.

Pojištění domácnosti
u SMARTEO, a.s.

 • RYCHLÉ
 • VÝHODNÉ
 • SPOLEHLIVÉ
 • BEZPEČNÉ

NEVÍTE SI RADY?
VOLEJTE 

  773 984 811

Příklady našeho pojištění

 • Praha 3+1 – 70m / 2. patro / spoluúčast 1.000 Kč / pojistná částka 500.000 Kč 2.550 Kč

 • Ostrava 4+1 – 85m / 2. patro / spoluúčast 3.000 Kč / pojistná částka 500.000 Kč 2.450 Kč

 • Brno 3+1 – 65m / 1. patro / spoluúčast 3.000 Kč / pojistná částka 350.000 Kč 1.950 Kč

Klientská zóna