Pojištění bytu

Nejrychlejší pojištění bytu na netu od SMARTEO, a.s. 

Okamžité srovnání nabídek pojišťoven. Pojistíme Váš byt společně s Vaší domácností, kůlnou, bazénem či garáží. Garantujeme minimální 25% slevu. Pojištění bytu i pro účely banky ve formě vinkulace.
Smlouva platná během 5 minut. Pro rychlou platbu pojistného možnost platby online na našich stránkách.

pojisteni-bytu-calc-start

Údaje o nemovitosti

House

Vyberte prosím typ pojišťované nemovitosti

Zadejte prosím obec kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím PSČ nemovitosti

tooltip-RealitiesInjurance-inhabitation

Vyberte prosím pokud je nemovitost ve výstavbě

Zadejte prosím zastavěnou plochu nemovitosti

m2

Vyberte prosím pokud budete žádat o vinkulaci

Vyberte pokud si přejete do pojištění zahrnout pojištění odpovědnosti. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Vyberte pokud chcete do kalkulace zahrnout pojištění odcizení, krádeže a vandalismu. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Zvolte pokud si přejete pojištění povodně

tooltip-RealitiesInjurance-flood_frequency

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) nemovitosti. PČ je horní hranice pojistného plnění, kterou Vám pojišťovna s případě celkového zničení vyplatí. Udává se technická hodnota nemovitosti.

Vyberte pokud si přejete pojistit i domácnost v nemovitosti

Domácnost

Ponechte zvolené pokud je nemovitost trvale obývaná

Vyberte variantu kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím obytnou plochu domácnosti

m2

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odpovědnosti. 

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odcizení, krádeže a vandalismu

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) domácnosti. je celková hodnota veškerého vybavení, kterou by jste při celkovém zničení (požár / odcizení) chtěli dostat vyplacenou od pojišťovny. 

   

Jaké podklady / informace potřebujete k pojištění nemovitosti?

 1. Přesnou adresu místa pojištění
 2. Užívaná plocha nemovitosti
 3. Aktuální pojistná cena nemovitosti
 4. Typ konstrukce a střechy
 5. Stupeň zabezpečení
 6. Bezeškodní průběh
 7. Spoluúčast

Pojištění bytu - dodatečné informace

Pojištění bytu

Pořízení bytu není v dnešní době rozhodně levnou záležitostí. Většinou se stává že před samotným nákupem bytu musíme dlouho šetřit a odříkat si nějaké věci. Když už se nám na byt podaří našetřit dostatečné množství peněz a můžeme si ho koupit je třeba popřemýšlet jak si ho můžeme pojistit proti různým případným škodám. Případné poškození bytu může nastat kdykoliv v životě, a pokud bychom neměli byt pojištěný nezbývalo by nám nic jiného než veškeré náklady spojené se škodou bytu uhradit z vlastních zdrojů. Abychom tomu předešli je vhodné si v každém případě byt pojistit minimálně základní pojistnou smlouvou o pojištění bytu. Pojištění si můžeme po pečlivém prostudování jednotlivých pojišťoven vybrat u kterékoliv pojišťovny na českém pojišťovacím trhu, která produkt pojištění bytu nabízí, je dobré říci že tento produkt nabízí naprostá většina pojišťoven v České Republice.

Nabídky jednotlivých pojišťoven se v menších nebo větších detailech liší, ale v podstatě je vždy u pojištění bytu pojištěno několik společných předmětů a to byt v bytovém domě, který splňuje určité pojistné podmínky. Základní podmínkou je trvalá obytnost bytu. Trvalou obytností bytu je myšleno to, že se v bytě vyskytují jeho obyvatelé minimálně 270 dní v roce. Do pojištění bytu je zahrnuto i vnitřní stavební vybavení, čímž je chápána elektroinstalace, ústřední topení, kanalizační nebo vodovodní odpad apod. Rovněž jsou do pojištění bytu zahrnuty i společné části bytového domu. Pojistit lze prostřednictvím pojištění bytu i byt ve výstavbě nebo rekonstrukci. Většinou do pojištění spadá i příslušenství bytu. Příslušenstvím bytu jsou v tomto případě myšleny prostory, které se nachází mimo pojištěný byt. Příkladem takových prostorů může být sklep nebo komora či půda, musí se ale jednat jen o takové prostory, ke kterým mají přístup pouze majitelé bytů. Kromě základního pojištění bytu nabízí pojišťovny samozřejmě i různá doplňková nebo rozšiřující připojištění k pojištění. Nejrozšířenějšími a nejčastěji uzavíranými připojištěními jsou připojištění skel, pojištění odpovědnosti za škodu nebo pojištění stavebního materiálu.

Pojištění bytu pojištěného po jeho uzavření chrání před nejrůznějšími škodami. Počet a druh škod se liší v závislosti na nabídkách jednotlivých pojišťoven. Jedná se především o škody způsobené živelnou událostí, do této skupiny můžeme zařadit škody způsobené požárem, kouřem, úderem blesku, povodní, záplavou, zemětřesením, sesuvem půdy nebo zeminy, sesunutím laviny, zřícením skla, pádem letadla, krupobitím vichřicí, pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu apod. Další skupinou jsou škody způsobené cizím zaviněním. Mezi tyto škody patří vandalismus, což je úmyslné poškození cizí věci, dále potom krádež a loupež. Samostatnou skupinou jsou škody způsobené našim vlastním majetkem jiným osobám nebo skupinám osob či zvířatům. Je samozřejmě obrovský rozdíl na místě, kde se nachází byt. Některá místa jsou více nebezpečná, jinde hrozí menší riziko konkrétního nebezpečí. Příkladem může být byt, který se nachází v blízkosti koryta velké řeky, u tohoto bytu je předpoklad poškození povodní nebo záplavou mnohem větší než u bytu, který by se nacházel ve větší vzdálenosti od větších toků, či případně na vyvýšeném místě. Rozdíl je také v tom, v jakém poschodí se samotný byt nachází.

Jednotlivé ceny pojištění bytů se liší na spoustě parametrů, jednak na již zmiňované lokalizaci bytu, ale i na ostatních parametrech jako je například stáří, vybavenost, rozloha, volitelná připojištění apod. Před pojištěním bytu je vhodné si vše v klidu promyslet a teprve potom provést pojištění. Není dobré snažit se za každou cenu při pojištění bytu ušetřit, protože v budoucnu, v případě že by nastala událost, na kterou bychom nebyli pojištěni, bychom mohli litovat. Veškeré investice spojené s odstraněním této nepojištěné události bychom byli nuceni zaplatit ze svých zdrojů.

Více

pojisteni-bytu-realities-injurance-4th-block

Pojištění bytu
u SMARTEO, a.s.

 • RYCHLÉ
 • VÝHODNÉ
 • SPOLEHLIVÉ
 • BEZPEČNÉ

NEVÍTE SI RADY?
VOLEJTE 

  773 984 811

Příklady našeho pojištění

 • Byt Praha 3+1 75m / 3.800.000 Kč / odpovědnost / odcizení-živel / vinkulace 2.250 Kč

Klientská zóna