Havarijní pojištění

Havarijní pojištění u SMARTEO, a.s. šetří Váš čas a rozpočet

Garantujeme slevu 30% při sjednání pojištění online. Přenášíme bonus z povinného ručení na Vaše havarijní pojištění v celkové výši. Sleva Vám zůstane po celou dobu pojištění. Porovnání a srovnání všech pojišťoven na našem trhu. Sjednání smlouvy je rychlé, snadné a výhodné. Možnost platby online pro rychlou platbu pojistného.

Výkon motoru v kW
Obsah motoru v ccm
Bonus v měsících
Vypočtětě 10 + 10
Ochrana před roboty

Jaké podklady / dokumenty potřebujete k výpočtu pojištění

 1. Občanský průkaz
 2. Velký technický průkaz vozidla
 3. Celkový bezeškodný průběh
 4. Zabezpečení vozidla

Havarijní pojištění - dodatečné informace

V dnešní době vlastní většina lidí osobní automobil. Život bez automobilu si někteří z nás dokáží jen těžce představit. Osobní automobil se stal nedílnou součástí života člověka. Představuje určité pohodlí a komfort. Pokud se přepravujeme do práce, školy nebo na jiná místa osobním automobilem odpadá nám docházka na autobus, vlak nebo jinou hromadnou dopravu, dlouhé čekání na zastávkách a potom samotné pomalé cestování s několika zastávkami v často přeplněných hromadných dopravních prostředcích. Pokud vlastníme osobní automobil můžeme se na cestu vydat v čase, který nám nejvíce vyhovuje a nejsme prakticky na nikoho a na nic odkázáni.

Více

Vlastnictví osobního automobilu však představuje pro každého jeho majitele obrovskou zodpovědnost. Asi nejzávažnějším rizikem vlastnictví a užívání osobního automobilu jsou dopravní nehody. Dopravní nehody mohou způsobit nejen škody na vlastním havarovaném vozidle, ale také škody na jiných vozidlech, které se zúčastnily dopravní nehody. 3koda může být také způsobena na majetku jiných osob a v neposlední řadě se často stává že při dopravní nehodě vznikne újma na zdraví osob, které byly v dopravní nehodě účastněny. Dopravní nehody jsou však jen jednou z mnoha skupin rizik, kterým jsou vystaveny osobní vozidla. Vzhledem k poměrně vysoké hodnotě osobního automobilu a jeho poměrně složitému a nízkému zabezpečení je vozidlo často předmětem krádeže. Může se jednat jak o krádež samotného vozidla, tak o krádež jeho částí nebo příslušenství. Rovněž úmyslné poškození osobního vozidla není vzácností. Osobní vozidlo může být samozřejmě také poškozeno nebo zničeno při působení živelné události jako jsou povodně, krupobití, vichřice, pád stromů, požár apod.

Havarijní pojištění je určeno pro krytí právě zmíněných škod, především se jedná tedy o škody v důsledku havárie, krádeže, vandalismu a živelných událostí. Je tedy velmi výhodné v případě vlastnictví automobilu havarijní pojištění uzavřít. Výše havarijního pojištění je závislá na řadě nejrůznějších faktorů. Mezi nejdůležitější faktory při stanovování havarijního pojištění osobního automobilu patří typ a značka vozidla, pořizovací cena, stáří a stav vozidla, rozsah pojištění a zvolená spoluúčast. Cena by však neměla být hlavním hlediskem havarijního pojištění, mnohem důležitější než cena havarijního pojištění je jeho kvalita.

Existují čtyři základní rizika proti kterým se můžete prostřednictvím havarijního pojištění pojistit. Jedná se o havárie, krádež, vandalismus a živelné události. V závislosti na nabídkách havarijního pojištění jednotlivých pojišťoven lze zvolit buď samostatné pojištění určitého rizika nebo lze zvolit pojištění více rizik nebo samozřejmě pojištění všech těchto hlavních rizik. Kromě základních rizik pojištění, které poskytuje dané havarijní pojištění je možné zvolit i různá doplňková nebo rozšiřující připojištění k základnímu havarijnímu pojištění vozidla. Mezi nejčastěji uzavíraná připojištění patří připojištění čelního skla, připojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, připojištění proti úrazu přepravovaných osob, připojištění nadstandardní výbavy osobního automobilu, připojištění náhradního vozidla a připojištění právní ochrany. Je možné také sjednat určité asistenční služby k havarijnímu pojištění.

V případě že majitel osobního automobilu uzavře pojistnou smlouvu o havarijním pojištění automobilu a vznikne mu pojistná událost, na kterou se vztahuje pojistka je mu vyplacena částka, která poslouží k opravě poškozeného pojištěného osobního automobilu nebo poslouží k náhradě škody, která vznikla na pojištěném osobním automobilu. Je tedy zřejmé že havarijní pojištění osobního automobilu by mělo být pro každého majitele vozidla samozřejmostí.

Havarijní pojištění
u SMARTEO, a.s.

 • RYCHLÉ
 • VÝHODNÉ
 • SPOLEHLIVÉ
 • BEZPEČNÉ

NEVÍTE SI RADY?
VOLEJTE 

  773 984 811

Příklady našeho pojištění

 • Honda Civic 1.9 TD / 2007 / 73 kw / Bonus 20% / 50.000 km / sklo – 12.500 Kč ÚSPORA 5.500 Kč

 • Mercedes S 3.5 / 2008 / 180kw / bonus 0% / 110.000 km / sklo – 22.400 Kč ÚSPORA 5.900 Kč

 • BMW X3 2.5i / 2006 / 141kw / bonus 0% / 140.000 km / asistence – 18.400 Kč ÚSPORA 3.900 Kč

Pojistné podmínky

Klientská zóna